top of page

Unngå frostskader i vinter

Oppdatert: 26. nov. 2021

Skrur du ned varmen i huset for å spare penger? Da er du ikke alene. En fersk undersøkelse viser at 6 av 10 nordmenn vurderer å senke varmen for å redusere strømforbruket.


Frykter høy strømpris vil gi flere frostskader

Det viser en undersøkelse Respons analyse nylig har gjennomført for Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.


– Det kan være fristende å spare noen kroner, men det kan gi veldig store kostnader på et senere tidspunkt. Det er viktig å ha på tilstrekkelig med varme slik at vannet i rørene ikke fryser, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind.


Fjorårets kalde vinter ga rekordmange skader og Fremtind registrerte over 1600 vannskader grunnet frost og sprukne vannrør. Samlet erstatningssum på disse skadene var på over 46 millioner kroner.


– Om du ikke har tilstrekkelig med varme på våtrom og rom med rør, kan du risikere å måtte ta deler av regningen selv om du skulle få en frost- eller vannskade, sier Nielsen.


– Og ikke glem tilstrekkelig varme på hytta, om du har det, den er kanskje enda mer utsatt.


Så mye varme må du ha på

For å unngå frostskader må de ulike rommene i boligen være tilstrekkelig oppvarmet. Men hvor mye varme trengs for å sikre seg gjennom vinteren?


– Du trenger ikke ha oppholdstemperatur på 20 grader i alle rom, men det må være tilstrekkelig med varmekilder som klarer å holde rommene frostfrie. En god huskeregel er å regne 60-70­­­ watt per kvadratmeter, sier Nielsen.


Det betyr at hvis du har et rom på 10 kvadratmeter, bør ovnen minimum stå på 600 watt. Dersom rommet er veldig stort, er det lurt å ha flere ovner slik at varmen blir godt fordelt i rommet. I tillegg bør alle rom hvor det kan skje vannlekkasje ha vannsensorer på gulvet.

Blir det ekstra kaldt kan det være en fordel med opp mot 70-85 watt per kvadratmeter.

Er boligen din godt isolert?

Alder på boligen og hvor godt isolert den er har også innvirkning på oppvarmingen.

– I nye hus og blokkleiligheter med varmetilsig, vil det kunne holde med noe mindre watt per kvadratmeter. Eldre og dårligere isolerte boliger vil kreve desto mer oppvarming, sier skadeforebyggeren.


Tetningslister bidrar også til at du sparer strøm ved fyring. I tillegg hindrer det fuktskader rundt vinduer.


– Tetningslister rundt vinduene er et skadeforebyggende tiltak du kan spare penger på ganske raskt, forteller Nielsen.


Den elektroniske undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av Fremtind. Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av oktober med 1271 respondenter.


Vinteren og sprengkulda er over oss, med stor fare for frosne og sprukne vannrør. Forebygg skader med rørisolasjon. Vannskader som skyldes frosne og sprukne rør kan bli omfattende og kostbare. Dessuten er det forferdelig upraktisk å måtte stenge vannet på grunn av skader.


Med enkle grep kan du som huseier og ansvarlig for næringsbygg unngå ødelagte rør. Et viktig tiltak er rørisolering. Glava har laget 8 råd for å unngå frostskader.


Vannskader som skyldes frosne og sprukne rør kan bli omfattende og kostbare. Dessuten er

det forferdelig upraktisk å måtte stenge vannet på grunn av skader.


Rør som er særlig utsatt bør selvfølgelig isoleres, men når frosten først er kommet kan midlertidige tiltak iverksettes.


Her er gode råd fra Glava Isolasjon for å hindre frost i rørene. Følg med på værvarselet for de neste ukene, så er du godt forberedt og kan unngå skader på rør.


8 gode råd for å hindre frost i rør:

Isoler rørene i din bolig med mineralull eller cellegummi rørisolasjon. Kontakt din rørlegger for isolering og rett isolasjonstykkelse.
Benytt selvregulerende frostsikker varmekabel for vannrør uten gjennomstrømning som er mest utsatt for frost. Hvis man må plassere ledningene i konstruksjoner som er utsatt for frost, skal ledningene frostsikres med kabel og isolering. Temperaturer i boligareal bør være minst 10 grader, og i kjeller over tre grader.
Steng lufteventiler og vinduer. Kald trekk fra lufteventiler, vinduer eller utette vegger kan medføre frost lokalt, selv om resten av rommet eller konstruksjonen har varmegrader.
Unngå vannrør i innestengte hulrom mot yttervegg og gulv. Rørene kan fryse hvis konstruksjonen er dårlig isolert eller har dårlig vindsperre. Unngå å plassere ledninger i avstengte hulrom inntil dårlig isolert yttervegg, da dette medfører frostfare (Slike hulrom oppstår ved innkledning av rør, ved innmuring av badekar, osv).
Unngå å legge vann- og avløpsledninger i kaldt kryprom, kalde vegger, gulv og tak.
Frostsikre utvendige ledninger med isolasjonsplater av ekstrudert polystyren (lukkede celler). Disse må beregnes med utgangspunkt i lokale frostmengder, varmetilførsel og isolerende sjikt (masser, snø, isolasjon m.m.) Midlertidig frostsikring av utsatte rør og konstruksjoner kan også gjøres med vintermatter.
Reiser du bort for lengre tid, bør hovedstoppekrana stenges. Fyll frostvæske i vannlåser og sluk. Ved å fylle frostvæske i vannlåser og sluk hindres frostsprengning og fordampning. Tomme vannlåser medfører at kloakkgass fra avløpet siver inn i huset.
Steng av og tøm vannledninger som er utsatt for frost (hageledninger osv.).


Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page