top of page

Hva er en Luft til vann varmepumpe?

Guide for luft til vann varmepumpe 2024

Halver energiforbruket ditt til oppvarming med en varmepumpe. Luft-vann varmepumpen henter gratis energi fra uteluften, hever temperaturen og avgir varmen til boligen som vannbåren varme.


En luft–vann varmepumpe er en kostnadseffektiv installasjon. Den er svært enkel å installere, og man trenger ikke borehull, eller installasjoner i sjø– eller jord.

En luft–vann varmepumpe tar ut energi fra uteluften, og installeres direkte på ytterveggen på huset eller garasjen. Luft–vann varmepumpen kobles sammen med en fyrkjele/innedel som fungerer som spisslast i ekstra kalde perioder. Har du en gammel oljekjele så er det på tide å oppgradere anlegget.

Kjelen kan enkelt kobles sammen med en varmepumpe. På denne måten fyrer du huset med miljøvennlig energi, mens oljekjelen kun tar seg av spisslasten. De nyeste luft-vann varmepumpene er svært effektive og kan kutte fyringsutgiftene med opptil 80%.
 
Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luften. Denne varmen kan brukes til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele boligen.


En luft-til-vann-varmepumpe egner seg godt for deg som:

 • Er på utkikk etter en fornybar varmekilde.

 • Bor i et hus som bruker over 25.000 kWh i året.

 • Bor i et område med milde vintre eller lang fyringssesong.

 • Skal erstatte den gamle oljefyren.

 • Har vannbårent varmesystem i huset. Har du ikke et slikt system, kan Enova gi deg støtte

Varmepumpe med fordeler og ulemper

Luft-til-vann-varmepumpe er først og fremst anbefalt for deg som bor i Sør-Norge og Midt-Norge, grunnet milde vintre som gjør at varmepumpen kan dekke oppvarmingsbehovet størsteparten av året. Vi vil likevel anbefale at du har en ekstra kilde til oppvarming, som peis eller panelovner, til de kaldeste vinterdagene.

Hvis du har et energiforbruk på 25.000 kWh eller mer per år, vil en luft-til-vann-varmepumpe uansett vise seg å være lønnsomt på sikt, forutsatt at den er montert og dimensjonert på korrekt måte.


Fordeler:

 • Miljøvennlig og fornybar energikilde

 • Billigere enn væske-til-vann-varmepumpe

 • Brukes også til å varme opp tappevann

 • Med viftekonvektor kan varmepumpen brukes som aircondition

 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader

 • Lang levetid

 • Mer energisparing enn luft-til-luft-varmepumpe

 • God varmefordeling og jevn temperatur
   

Ulemper:

 • Krever vannbårent system for oppvarming i boligen

 • Mer kostbart å kjøpe enn for eksempel en luft-til-luft-varmepumpe

 • Avhenger av uteluften, og vil dermed avgi mindre varme i kalde perioder

 • Utedelen medfører støy og eventuelt vibrasjonsstøy

 • Innedelen er på størrelse med et kjøleskap, og krever dermed en del plass

 • Utedelen kan oppleves som skjemmende på boligfasaden

 • Levetiden kan påvirkes negativt av salt og fuktig luft


Luft-til-vann om vinteren
Siden varmebehovet er størst om vinteren, er det en klar ulempe at det er på denne tiden varmepumpens effektivitet går ned. Moderne luft-til-vann-varmepumper som er tilpasset det norske klimaet vil fungere ned til 25 minusgrader, men ytelsen vil uansett bli påvirket når gradestokken kryper under null grader. Det er en fordel å investere i et varmepumpehus for å beskytte utedelen mot været, i tillegg til at den burde plasseres minst en halv meter over bakken for å unngå å bli dekket av snø.
 
Mellom syv og null grader skapes et isbelegg, og dette fører til at det kommer mye vann fra utedelen når anlegget avrimes. Det er derfor viktig å ha et system for å fjerne vannet slik at det ikke oppstår is under varmepumpen, da dette kan skade anlegget. Mange løser dette med å montere en dryppanne som fører vannet vekk fra husveggen og til nærmeste avløp. Disse kan også leveres med en varmekabel som forhindrer isdannelse. Dette vil riktignok trekke strøm, men kan også føre til at varmepumpen jobber mer effektivt om vinteren.
 
Du burde uansett holde et lite øye med utedelen om vinteren. Litt is på varmepumpen er ikke uvanlig, men dersom det blir liggende is eller snø rundt varmepumpen kan det fort oppstå problemer. Dette skyldes helt enkelt at varmepumpen har blitt montert på feil sted, og den beste måten å forhindre dette på er å forsikre deg om at du benytter en erfaren og f-gass-sertifisert installatør.
 
Ta kontroll over situasjonen
Husk at valg av leverandør og installatør er minst like viktig som valg av varmepumpemodell, og du burde ta deg tid til å la flere komme på befaring før du tar en avgjørelse. Sørg for å få alle løfter og garantier i skriftlig form, så er du godt rustet til å ta en informert beslutning.
 
Hvorvidt luft-til-vann-varmepumpe er riktig valg for deg og din bolig er avhengig av budsjettet og energibehov. Hvis du er ute etter en miljøvennlig og varig kilde til oppvarming, som ikke er like kostbart som for eksempel bergvarme, vil det kunne være et godt alternativ å velge luft-til-vann.
 
Passer en luft-vann varmepumpe for deg?

 • Du bor i et område som har milde vintre eller lang fyringssesong.

 • Hjemmet ditt har en viss størrelse (over 150 m2) og dere bruker en god del varmtvann.

 • Boligen din har vannbåren varme, eller du planlegger å installere dette.

 • Du skal bygge deg ny bolig.

 • Du bor i en blokkleilighet i et borettslag, og har borettslaget med deg.

 • Du skal erstatte oljefyring, men har ikke råd til en bergvarmepumpe.

 
Hvor mye sparer du?

 • Du reduserer kostnadene dine til oppvarming og varmtvann med rundt 50 % hele varmepumpens levetid.

 • Bruker du 25 000 kWh i året, går rundt 20 000 kWh til oppvarming og varmtvann. Med en luft-vann varmepumpe vil du spare rundt 9 000 kWh i året.

 • En luft-vann varmepumpe koster mellom 60 og 100 000 kroner. Inkludert montering ligger prisen gjerne på 80 til 200 000 kroner.

 • Det er mange faktorer som påvirker totalprisen: merke, modell og kapasitet. I tillegg kommer installasjonen og rørarbeidet, som varierer mye fra bolig til bolig.

Montering er avgjørende
Luft-til-vann-varmepumpe er en av de mest solgte varmepumpene i Norge, og dersom du allerede har et vannbårent system for oppvarming i boligen representerer det svært få inngrep i boligen. Sammenlignet med elektrisk oppvarming kan du spare mellom 60 og 70% av ditt årlige energibehov.
Korrekt montering av varmepumpen er avgjørende for å oppnå høyest mulig energisparing og sikre varmepumpens levetid. Det gjelder både utedelen og innedelen til varmepumpen. Spesielt for utedelen er det avgjørende at den plasseres riktig for å spare mest mulig energi, og for å unngå at du blir plaget med vibrasjonsstøy. Den burde derfor plasseres på et stativ i bakken og ikke festes på selve husveggen, i tillegg til at den burde plasseres høyt nok til å ikke bli dekket av snø om vinteren. For å forlenge levetiden bør du også investere i en form for overbygg for å skjerme utedelen mot vær og vind.

En jobb for fagfolk
Selv om det kan være fristende å gjøre deler av jobben selv vil vi absolutt anbefale at du overlater arbeidet med monteringen av varmepumpen til fagfolk. Varmepumper som inneholder HFK-gass, og dette gjelder de aller fleste modeller, krever en f-gass-sertifisert installatør for å ta seg av monteringen. Alle sertifiserte montører har et sertifikat fra Isovator AS som dokumenterer kompetansen deres. På det sertifikatet vil det stå om installatøren er i klasse en, to, tre eller fire. De fleste varmepumper krever at installatøren er i klasse en eller to.

Ikke bare er det ulovlig å installere varmepumpen på egenhånd, det kan også gi deg store problemer med forsikringsselskapet ditt dersom du får problemer med elektrisitet, vannlekkasje eller brann. I tillegg vil garantien og reklamasjonsretten du har overfor leverandøren og eventuelt produsenten av varmepumpen ikke være gjeldende.

Plassering
En luft-til-vann-varmepumpe består av én utedel og én innedel tilknyttet varmtvannsbereder og noen ganger også en akkumuleringstank. Varmepumpen avgir varme via tappevann, vannbåren gulvvarme, radiatorer, eller viftekonvektorer.

Innedel
Innedelen har ofte samme størrelse som et høyt kjøleskap, og med design som passer godt inn på bad, teknisk rom eller sammen med varmtvannsbereder.

Utedel
Du bør sørge for at utedelen plasseres riktig for å få problemfri drift og et godt energispareresultat på lang sikt. Utedelen lager vibrasjonsstøy og bør derfor ikke festes til husets kledning. Den bør heller plasseres på et bakkestativ eller festes til grunnmuren. Du bør også sørge for å montere vibrasjonsdempere. Utedelen bør plasseres minst en halvmeter opp fra bakken slik at det ikke blir problemer med isdannelse fra avriming eller snø om vinteren. Utedelen produserer mye vann når den avrimer, så du må sikre god drenering bort fra husets grunnmur. Det er en fordel å skjerme utedelen mot nedbør og vind, for eksempel med et lite tak eller et riktig utformet varmepumpehus. Pass samtidig på at lufttilstrømningen til utedelen ikke blir dårligere, for det reduserer varmeeffekt og energibesparelse.

God prosjektering er viktig for å få et godt anlegg
Varmepumpeteknikk er et spesialfelt som krever høy kompetanse hos den som skal planlegge et varmepumpeanlegg, og den som skal installere det. For at du skal få mest mulig igjen for investeringen din, må du ha riktig type varmepumpe med riktig størrelse for din bolig. Kompetente fagfolk finner den beste løsningen for dine behov.

varmepumpe-utedel.jpg
installasjon-varmepumpe.jpg

COP og SCOP er forskjellige ord vi bruker for å beskrive hvor effektiv en varmepumpe er
 

Hva betyr COP?

COP (eller coefficient of performance) sier hvor effektiv en varmepumpe er under gitte forhold. På norsk kaller vi gjerne dette varmefaktor eller virkningsgrad.

COP måles gjerne ved +7 grader ute og +20 grader inne, og når varmepumpen har optimale driftsforhold. (Kompressordrift på 40 - 50 %) 

Mange produsenter oppgir COP på f.eks 6. Da bruker varmepumpen én kWh strøm, men gir deg 6 kWh i varmeenergi under de gitte forholdene. Det er ganske stilig.

Oppgir varmepumpeprodusentene COP ved lavere temperaturer, kan det lurt å undersøke hvor effektiv varmepumpen er under de temperaturforholdene der du vil bruke varmepumpen din mest. Jo høyere score, jo mer effektiv er varmepumpen.

Ulike typer varmepumper oppnår ulik COP. 

 

Hva betyr SCOP?

SCOP (eller Seasonal Coefficient of Performance) beskriver hvor effektiv en varmepumpe vil være gjennom hele året, ved alle ute og innetemperaturer. På norsk kaller vi derfor dette for årsvarmefaktor eller årsvirkningsgrad.

Det er lurt å undersøke hvor høy SCOP verdi som oppgis hos de ulike varmepumpeprodusentene og -modellene. Jo høyere verdi, jo mer effektiv vil varmepumpen være.

Ulike typer varmepumper har gjerne ulik årsvarmefaktor. Generelt sett har sjøvarmepumper og bergvarmepumper høyere årsvarmefaktor enn luft-luft og luft-vann varmepumpene. 

 

Hva er viktigst når du skal kjøpe varmepumpe?

Generelt sett vil SCOP verdien, eller årsvarmefaktoren si mye mer om hvilken energibesparelse du faktisk kan forvente deg om du investerer i en varmepumpe, enn hva COP gjør. Dette gjør det også lettere å vurdere ulike varmepumpetyper, hvor SCOP verdien varierer mest, opp mot hverandre. Det er positivt at produsentene nå oppgir dette. 

Samtidig er det komplisert å beregne årsvirkningsgrad. Familier er forskjellige, og når de i tillegg bor i ulike boliger som ligger i forskjellige klimasoner vil årsvirkningsgraden i praksis variere mye. I tillegg har installatøren langt mer å si på om du får et effektivt, velfungerende anlegg eller ikke. 

Bor du i et område med litt spesielle klimatiske forhold - enten det er kaldt, eller mildt om vinteren - er det lurt å velge en modell som yter godt i de forholdene og temperaturene der du vil bruke varmepumpen mest. Da kan COP være et nyttig verktøy.

Veggmodell, gulvmodell eller takmodell?

Går du for luft til vann varmepumpe, må du ganske tidlig i kjøpsprosessen burde du ta stilling til om du skal ha en gulvmodell eller en veggmodell.

De fleste velger nok å gå for en veggmodell, men det er noen som ikke har denne muligheten på grunn av veggplass. Den bør nemlig ha god plass og kan derfor ikke henge hvor som helst. 

Du kan også velge en takmontert varmepumpe, men dette er mest vanlig for ventilasjon eller avtrekksvarmepumpe.

Modellene har ulike fordeler som er lurt å sette seg inn i. For eksempel kan en gulvmodell være med på forhindre kaldras fra vinduet.

Utedel for varmepumpe

Luft-vann varmepumpen bruker uteluften som varmekilde. Selv om dagens varmepumper blir stadig mer effektive har komponentene og  prinsippene bak vært de samme i flere tiår.
Hovedprinsippet er å flytte varme fra et sted til et annet, og samtidig dra nytte av hvordan gasser reagerer på endring i trykk for å øke temperaturforskjellen. Det er dette som gjøre det mulig å bruke kald uteluft som varmekilde til oppvarming av boliger og bygg.

De viktigste komponentene i en luft-vann-varmepumpe er:
 
Utedel
Utedel hvor en vifte suger til seg uteluften og "henter" varmeenergien fra luften.
 
Arbeidsmedium
Et arbeidsmedie/væske som har lavt kokepunkt og sirkulerer mellom varmepumpens inne- og utedel. De fleste varmepumper i dag benytter HFK-gassen R410A som arbeidsmedium. Det finnes også andre gasser i bruk f.eks propan, CO2 og amoniakk. HFK-gasser er potente klimagasser, og fremover skal bruken av HFK gasser reduseres kraftig.

Fordamper og kondensator
En fordamper er en varmeveksler der arbeidsmediet tilføres energi fra varmekilden, og blir til gass, mens kondensatoren er en varmeveksler der arbeidsmediet avgir energi til boligen og blir til væske.
 
Reduksjonsventil og kompressor
En kompressor øker trykket, kokepunktet og temperaturen på arbeidsmediet. Dette gjør at det kan avgis varmeenergi til boligen med en høyere temperatur. Reduksjonsventilen reduserer trykket, og kokepunktet på arbeidsmediet sånn at varmepumpen kan oppta energi. Kompressoren driver også arbeidsmediet gjennom røkretsen.
 
Styringsenhet 
Det er styringsenheten som bestemmer hvordan driften på varmepumpen skal reguleres. Bruk gjerne litt tid på å inregulere varmepumpen og tilpasse styringen til deres behov.
 
Varmtvannstank
Varmepumpene få en mest effektiv drift hvis de har en varmtvannstank der den varmen som blir produsert i varmeanlegget kan mellomlagres. Dette gjør at varmepumpen får bedre driftsforhold. En slik tank kan være integrert i innedelen eller separat. På luft-vann-varmepumper er dette gjerne en separat enhet.

Det er også noen ting du skal være oppmerksom på når du vurderer å investere i en luft-vann varmepumpe

- Uteluft er en ujevn varmekilde - dette gjør at varmepumpen går mindre jevnt enn varmepumper som henter varme fra andre energikilder. Dette gir større slitasje og kortere levetid på luft-vannvarmepumpene enn andre varmepumper.

- Kald varmekilde om vinteren  - Når du trenger varmen mest, er det minst energi i uteluften, og varmepumpen har mindre å gi. Blir det kaldt må varmepumpen i tillegg bruke energi til avriming. Da blir virkningsgraden lavere.

- Trenger tilleggsvarme - Selv om de fleste luft-vann varmepumpene fungerer ned mot -20 grader og mer, vil du trenge ekstra varme på de kaldeste dagene. Dette er integrert i form av elektrisitet i de fleste varmepumpene, men det har betydning for COP verdien.

- Må ha vannbåren varme - Fortinnsvis i form av lavtemperatursystemer som gulvvarme eller lavtemperatur radiatorer eller lignenede.

 - Temperaturtopp på 50 - 60 grader - I en del oljefyringsanlegg trenger man høyere temperatur enn dette. Det finnes høytemperatur varmepumper på markedet, men disse har noe lavere effektivitet. Det er også mulig å montere viftekonvektorer og radiatorer, men dette øker kostandene. 

- Støynivå fra utedelen - Det vil være noe støy fra varmepumpens utedel, men mengden varierer. Decibelskalaen vokser kvadratisk. Velg en stillegående modell. En mindre endring i beskrevet støy, kan være stor som opplevd støy. Plasser utedelen et sted den ikke forstyrrer deg eller naboen.

- Du trenger strøm - En fast installasjon som varmepumpe bør ha en egen kurs (10-16 A). Tilkoblingen må være jordet med jordfeilbryter. Har du oljefyr kan det hende at du ikke har tilstrekkelig kapasitet, og må oppgradere det elektriske anlegget.

Luft-vann-varmepumpe - hvilken skal man velge?

Det er viktig at varmepumpen er dimensjonert for din bolig. Derfor er det viktig å få fagfolk på befaring, slik at de kan vurdere hvilken av varmepumpene som passer til dine behov. 
En bolig kommer i mange fasonger og størrelser, og det er viktig at du finner en luft-til-vann-varmepumpe som passer godt der du bor og systemet du har. 

Luft-til-vann-varmepumpe - pris
De fleste av oss er opptatt av pris, selv om vi ikke alltid liker å innrømme det. Det er fornuftig å være opptatt av pris, men pass også på at du legger mye vekt på kvalitet. 

Som nevnt er det viktig at du får en luft-vann-varmepumpe som er den beste for nettopp boligen din. Den skal vare lenge, og gi deg, boligen og tappevann god varme, samtidig som energiforbruket er lavt. Men det er dumt å betale mer enn du trenger også. 
 
Prisen for en luft-til-vann-varmepumpe er vanligvis fra 60.000 til 130.000 kroner. Innenfor dette prissjiktet finner du for eksempel Daikin, Mitsubishi, Panasonic og Toshiba.. NIBE oppgir priser fra 80.000 til 140.000 kroner, og legger seg dermed litt høyere. Du finner også modeller som koster over 170.000 kroner, fra blant annet Høiax. Det er imidlertid viktig å merke seg at prisene som er oppgitt på nett og i kataloger ofte er fra-priser, som vil si at den endelige prisen for varmepumpen kan vise seg å bli høyere.

Levetiden er mellom 12 og 15 år, og nedbetalingstiden 6 til 10 år. Varmepumpeleverandøren kan gi deg en mer nøyaktig beregning basert på en befaring av boligen din, da nedbetalingstiden er avhengig av både størrelsen og tilstanden til boligen.

Standard montering koster vanligvis mellom 8.000 og 10.000 kroner, og det er ofte visse forutsetninger som ligger til grunn for denne prisen. Blant annet vil bruk av stillas eller lift medføre ekstra kostnader, i tillegg til eventuell montering av varmepumpehus.
 
Dersom du har arbeid som må gjøres av elektriker eller rørlegger vil også dette komme i tillegg. Enkelte leverandører har egne avtaler med elektrikere og rørleggere, slik at du kan be om en samlet pris for alt som ikke er inkludert i en standard montering.

Elektriker kan bli aktuelt dersom du har behov for å legge opp strøm til varmepumpen. Enova anbefaler at varmepumpen får en egen kurs, og noen varmepumper trenger separat strømtilknytning til utedelen og til innedelen. Dette er arbeid som burde overlates til en godkjent el-installatør, slik at du er sikker på at alt blir gjort på riktig måte og i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom noe går galt med strømmen kan det føre til både store og små problemer i boligen.

Rørlegger er nødvendig hvis boligen ikke har et eksisterende opplegg for vannbåren varme. Det er store forskjeller i antatt pris for dette, alt fra 800 til 2.500 kroner per kvadratmeter anses som normalt. Vi vil derfor anbefale at du innhenter tilbud fra flere ulike leverandører for å få pristilbud. Husk at du også kan få støtte fra Enova dersom du legger om til vannbåren varme og fornybar varmekilde.

Gjør egne undersøkelser
Hvis du velger å gå for en svært billig modell vil det være en billig investering, men vil sannsynligvis også være en dårligere investering på sikt. Ikke bare vil forventet levetid på billigere modeller være kortere, du kan også regne med at den har lavere effekt og dermed medfører lavere energibesparelser.

Det er ikke dermed sagt at du er nødt til å velge en toppmodell, men det er verdt å tenke seg om to ganger før du tyr til den billigste løsningen. Dette er tross alt en varmekilde som du forhåpentligvis vil ha glede av i mange år fremover.


Selv om du selvsagt skal lytte til fagfolk vil vi også anbefale at du gjør egne vurderinger. Bruk tid på å lese tester på internett og les om andres erfaringer. Jo mer du vet om egne behov og tilgjengelige varmepumper på markedet, jo lettere vil det være å forhandle om prisen.

 

Hvordan velge riktig leverandør? 

Det å installere en varmepumpe krever spesialkompetanse.

Sertifisering
Selv de enklere luft-luft varmepumpene krever at installatøren er f-gass-sertifisert. Årsaken til dette er at installatørene blant annet må ha kjenskap til hvordan kjølemediene i varmepumpen skal behandles både av helse- men også miljømessige årsaker.

Det er ikke alle varmepumper som krever dette. I en del luft-vann og væske-vann varmepumper er kjølemediet i en lukket krets inne i anlegget og som installatøren ikke håndterer. Da er det ikke påbudt å være f-gass sertifisert, selv om det kan være en fordel. 

Skal du installere en slik varmepumpe er det ofte lurt å kontakte en bedrift som satser på vannbårne varmepumpesystemer. Bedriften bør være godkjent for ansvarsrett.


Erfaring
Det er en stor fordel med installatører som kjenner varmepumper og varmepumpeteknologi godt, og som er sertifisert for å installere flere typer varmepumper. Det er mye som skal fungere når en varmepumpe skal kobles sammen med boligen og familien som bor der, og alt skal fungere optimalt.  

Det gjøres jevnt over en del feil, og derfor skal du velge en bedrift som har mye erfaring med denne typen installasjoner. På energismart.no finner du Energispesialister, bedrifter som har spesialister seg på dette.

Kontrakt
Service, garantier og tilgang på eksperthjelp er også viktig for totaløkonomien.
Få bekreftet at forhandleren har nok reservedeler på lager slik at det er mulig å reparere anlegget umiddelbart om det skulle oppstå en feil en kald vinterdag.​


Renomé og referanser
Hvis du ikke ønsker å bruke en energispesialist kan du gjøre en del selv. Undersøk bedriftens renomé blant kunder og i bransjen. Hvilke produkter leverer de? Du kan undersøke hos om bedriften gjør en god jobb.

Økonomi
Inngå skriftlig kontrakt og ta med alle løfter fra forhandler. 

Norsk Varmepumpe forening har en mal til installasjonskontrakt. Disse finner du her:

 

Luft-til-vann-varmepumpe på vinteren - hvordan fungerer den?
De fleste moderne varmepumper i denne kategorien fungerer ned til 25 grader, men de fungerer som best ned til nullpunktet. Internasjonal standard på disse pumpene er at de skal fungere ned til -15 grader.
Ved grader +7 og lavere skapes det et isbelegg som må fjernes ved avriming som kan gjøres automatisk.


Når temperaturen synker såpass mye så skapes det mye vann i utedelen, derfor må man se til at man har en bra måte å få bort unødvendig vann. Hvis ikke kan dette vannet skape store mengder med is under varmepumpen. Som igjen kan lede til isflak og skade fundamentet.

Noen luft-til-vann-varmepumper har en el-kabel som installeres i jorden for å varme opp grunnen og minske faren for isdannelse. Det innebærer økt bruk av elektrisitet. Men det kan være avgjørende for om varmepumpen fungerer effektivt under vinteren.

Råd ved installasjon av luft-til-vann-varmepumper
Det har blitt gjennomført undersøkelser på installasjon av varmepumper. Gjennom dette har man funnet ut at de kan være flere feller ved installering. Blant annet kan det redusere effekten, derfor har de følgende råd ved installering:
 

 • Supplering av varmepumpestyringen med ytterligere automatikk på anlegget bør unngås.
   

 • Ved varmtvannsforsyning i bygg er det ikke behov for sirkulasjonsledning for varmtvann. Noe som vil redusere årsvarmefaktoren.
   

 • Det er også anbefalt å velge varmepumper som også styrer sirkulasjonspumpene på varm og kald side.
   

 • For optimal funksjon er det viktig at temperaturen på kald side er akseptabel.
   

 • Enheten ute bør installeres slik at det er gunstig forhold for luftgjennomstrømning.
   

 • Rør og utstyr bør isoleres godt mot kalde dager for ikke å miste varmetap.


Hvor mye du sparer er avhengig av hvor stort energibruk du har, og du vil spare mer totalt sett jo høyere forbruket ditt er. Luft-til-vann-varmepumpe er godt egnet dersom du har et energiforbruk på over 25.000 kWh per år, og i tillegg er det en klar fordel om du allerede har et system for vannbåren varme i boligen.

Å legge om til vannbåren varme utgjør en betydelig kostnad, og vil gjøre at det tar lengre tid å tjene inn utgiftene du har hatt til varmepumpen.


Dersom du har et stort forbruk av varmt tappevann er luft-til-vann-varmepumpe også en utmerket kilde til oppvarmet vann. Det krever mindre energi fra varmepumpen for å varme opp vannet enn det gjør ved direkte bruk av strøm til samme formål.

Luft-til-vann-varmepumpe kan gi en årsvarmefaktor på 2,5 til 3,5, som vil si at den gir 2,5 til 3,5 så mye varme som den bruker strøm. Dermed kan du spare mye både på oppvarming av varmtvann og boligen din. Varmepumpen kan stå for opptil 70% av oppvarmingsbehovet i boligen.

Oppsummering

Gode grunner til å velge luft-til-vann varmepumpe: 
 

 • Bruker mindre energi enn direkte bruk av strøm til oppvarming.
   

 • Varmekilden (uteluft) er tilgjengelig overalt.
   

 • Høy virkningsgrad – spesielt i kystnære områder med høy gjennomsnittstemperatur.
   

 • Du unngår boring og graving som er nødvendig hvis man kjøper en væske-til-vann-varmepumpe.

enkel-i-bruk.jpg
varmepumpe montering av utedel.jpg

Hvordan fungerer en varmepumpe?

bottom of page