top of page

Luft til luft varmepumpe

Luft til luft varmepumpe 2024

Luft-til-luft-varmepumpe er den vanligste typen varmepumpe i Norge. Kort forklart henter en slik varmepumpe varme fra luften ute, og blåser den inn i boligen. Moderne varmepumper kan hente varme fra uteluften helt ned til -25 °C. Dette er en forholdsvis rimelig løsning, som gir god energibesparelse.

Luft-til-luft-varmepumpe egner seg godt for deg som:

 • Bruker mer enn totalt 15.000 kWh per år.
   

 • Bor i et område med milde vintre eller har lang fyringssesong.
   

 • Bruker panelovner til oppvarming i dag.
   

 • Har åpen planløsning slik at varmen fordeles fritt.
   

 • Har alternative varmekilder for de kaldeste periodene.
   

 • Bor i en bolig der det ikke er aktuelt å etterisolere eller bytte vinduer.


Luft-luft varmepumper er både effektive og populære. De finnes i tusenvis av boliger over hele landet. Varmepumpen har en utedel med en vifte, som suger uteluften inn og overfører energi fra luften til varmepumpen. Inne i varmepumpen heves temperaturen, og behagelig varme kan avgis til boligen din fra varmepumpens innedel. 

De vanligste typene innedeler henges på veggen under taket, men det finnes også gulvmodeller og innedeler som kan bygges inn f.eks i taket eller veggen. 

En luft-luft varmepumpene er 3 til 5 ganger mer effektiv enn vanlig elektrisk oppvarming, og vil dekke rundt 60 % av oppvarmingsbehovet ditt.

Andre forhold du bør tenke på når det gjelder luft til luft varmepumpe er: 

 • Den bør være tilpasset norske forhold og temperaturer

 • Den bør være energieffektiv

 • Den bør kunne brukes til kjøling, altså aircondition, om sommeren

 • Skal det være gulvmodell, veggmodell eller en takmodell?


Passer en luft-luft varmepumpe for deg?

 • Hjemmet ditt har åpen planløsning eller store rom, sånn at luften fra varmepumpen får sirkulere. 
   

 • Passer i nesten alle typer boliger og bygg -  og over hele landet. Utbyttet blir best om du bor i et område med milde vintre eller lang fyringssesong.
   

 • Du bor i et nytt bygg der det blir alt for varmt på loftet om sommeren.
   

 • Bor du i borettslag eller sameie? Sjekk at det er tillatt å installere varmepumpe.

 
Hvor mye sparer du?

 • Du reduserer energiforbruket til oppvarming med mer enn 50 %.
   

 • Bruker du 25 000 kWh totalt, kan du regne med å spare 5 000 kWh i året med en luft-luft varmepumpe.
   

 • En luft-luft-varmepumpe har en teoretisk årsvarmefaktor (SCOP) på rundt 5. Det betyr at du  under optimale forhold bruker 1 kWh strøm, men får 5 kWh med varmeenergi. 
   

 • Du må regne med å betale 15 - 35 000 kroner for en ferdig installert luft-luft varmepumpe. Det er mest energismart å velge kvalitet fremfor kvantitet. Levetiden er på rundt 10 år.

 
Sånn går du frem

 • Få oversikt over boligens og familiens energiforbruk. Er det ting ved boligen eller familiesituasjonen din som vil ha innvirkning på det fremtidige energiforbruket ditt?
   

 • Ta kontakt med firma som spesialiserer seg på varmepumper for å finne en varmepumpe som passer for deg. Du kan gjerne sjekke forbrukertester av varmepumper. Her finner du vår vurdering av de mest energismarte varmepumpene på markedet akkurat nå. Du kan også se etter produkter med svarnemerke, godt energimerke i kaldt klima, eller lavt støynivå.  
   

 • Du må ha fagfolk til å installere varmepumpen. Installatøren må være F-gass sertifisert. Installatøren vil hjelpe deg med å velge rett modell og kapasitet, samt velge optimal plassering av varmepumpen. Du kan gjerne kontakte og bruke en Energispesialist.
   

 • Be om et pristilbud på hele jobben, som inkluderer garantier og oppfølging av anlegget i oppstartsfasen. 
   

 • Velg den bedriften du får størst tillit til. Gjør tydelige avtaler om når og hvordan jobben skal være gjort.

Hvordan fungerer en luft til luft varmepumpe? 
Selv om dagens varmepumper blir stadig mer effektive har prinsippene bak vært de samme i flere tiår. Alle varmepumper henter varmeenergi fra omgivelsene, og bruker  Luft-luft varmepumpen bruker uteluften som varmekilde, og luft for å avgi varmen til boligen.
De viktigste komponentene i en luft-luft varmepumpe er:
 
Utedel
Utedelen henter varmeenergien fra uteluften gjennom en vifte som suger luft inn.  
 
Innedel
Innedelen sprer varmen som varmepumpen har produsert til boligen gjennom en vifte. Det finnes ulike typer innedeler. Den vanligste typen henges på veggen under takhøyde, og blåser den varme luften bort og nedover, men det finnes også innedeler som plasseres på gulvet, eller som kan bygges inn i veggen.
 
Arbeidsmedium
Selve varmepumpen består av en lukket rørkrets. Inne i denne rørkretsen sirkulerer det en væske med lavt kokepunkt, et såkalt arbeidsmedium, eller kjølemedium. Tidligere har dette vært svært klimaskadelige HFK gasser, men mer klimavennlige gasser fases nå inn i varmepumpene, som f.eks R-32.
 
Fordamper og kondensator  
En fordamper er en varmeveksler der arbeidsmediet tilføres energi fra uteluften. Da fordamper væsken og blir til gass. Kondensatoren er en varmeveksler der arbeidsmediet avgir energi til boligen, kondenserer og blir til væske.
 
Kompressor og reduksjonsventil
Hele sirkulasjonen av arbeidsmediet drives av en kompressor. Kompressoren øker trykket, kokepunktet og temperaturen på arbeidsmediet inne i rørkretsen, sånn at det kan avgi energi til boligen via kondensatoren. Reduksjonsventilen reduserer trykket, temperaturen og dermed også kokepunktet og på arbeidsmediet sånn at det kan oppta energi fra uteluften i fordamperen.
 
Styringsenhet
Styringsenheten regulerer varmepumpens ytelse basert på hvilket oppvarmingsbehov du har.

COP og SCOP er forskjellige ord vi bruker for å beskrive hvor effektiv en varmepumpe er
 

Hva betyr COP?

COP (eller coefficient of performance) sier hvor effektiv en varmepumpe er under gitte forhold. På norsk kaller vi gjerne dette varmefaktor eller virkningsgrad.

COP måles gjerne ved +7 grader ute og +20 grader inne, og når varmepumpen har optimale driftsforhold. (Kompressordrift på 40 - 50 %) 

Mange produsenter oppgir COP på f.eks 6. Da bruker varmepumpen én kWh strøm, men gir deg 6 kWh i varmeenergi under de gitte forholdene. Det er ganske stilig.

Oppgir varmepumpeprodusentene COP ved lavere temperaturer, kan det lurt å undersøke hvor effektiv varmepumpen er under de temperaturforholdene der du vil bruke varmepumpen din mest. Jo høyere score, jo mer effektiv er varmepumpen.

Ulike typer varmepumper oppnår ulik COP. 

 

Hva betyr SCOP?

SCOP (eller Seasonal Coefficient of Performance) beskriver hvor effektiv en varmepumpe vil være gjennom hele året, ved alle ute og innetemperaturer. På norsk kaller vi derfor dette for årsvarmefaktor eller årsvirkningsgrad.

Det er lurt å undersøke hvor høy SCOP verdi som oppgis hos de ulike varmepumpeprodusentene og -modellene. Jo høyere verdi, jo mer effektiv vil varmepumpen være.

Ulike typer varmepumper har gjerne ulik årsvarmefaktor. Generelt sett har sjøvarmepumper og bergvarmepumper høyere årsvarmefaktor enn luft-luft og luft-vann varmepumpene. 

 

Hva er viktigst når du skal kjøpe varmepumpe?

Generelt sett vil SCOP verdien, eller årsvarmefaktoren si mye mer om hvilken energibesparelse du faktisk kan forvente deg om du investerer i en varmepumpe, enn hva COP gjør. Dette gjør det også lettere å vurdere ulike varmepumpetyper, hvor SCOP verdien varierer mest, opp mot hverandre. Det er positivt at produsentene nå oppgir dette. 

Samtidig er det komplisert å beregne årsvirkningsgrad. Familier er forskjellige, og når de i tillegg bor i ulike boliger som ligger i forskjellige klimasoner vil årsvirkningsgraden i praksis variere mye. I tillegg har installatøren langt mer å si på om du får et effektivt, velfungerende anlegg eller ikke. 

Bor du i et område med litt spesielle klimatiske forhold - enten det er kaldt, eller mildt om vinteren - er det lurt å velge en modell som yter godt i de forholdene og temperaturene der du vil bruke varmepumpen mest. Da kan COP være et nyttig verktøy.

Skal du velge gulvmodell eller veggmodell?

Gulvmodell: 

Gulvmodellene er konstruert for montering lavt på veggen nede ved gulvet, noe som gjør de meget diskré. De er gjerne litt større i størrelse, men til gjengjeld gjør en større overflate at oppvarmingen kan gå på lavere hastighet, hvilket igjen fører til en svært stillegående drift. Ønsker du å erstatte panelovnen, er gulvmodell et ypperlig valg.

Gulvmodeller er også veldig effektive dersom det er kald trekk langs gulvet i boligen. Lekker det kaldt luft inn langs gulvet fra gangen kan den kalde trekken reduseres ved å montere en varmepumpe lavt på veggen. Samme gjelder ved plassering under vindu dersom du sliter med kaldras.

Gulvmodellen Furo fra Mitsubishi Electric er stillegående og kraftfull med Hyper Heating-teknologi for de kaldeste dagene. Denne maskinen har design i toppklasse og et ekstremt lavt lydnivå fra 18dB(A). Med tre spjeld sørger den for optimal spredning av luften. Frontspjeldet sørger for at det blir varmt og deilig langs gulvet, og de to øvre spjeldene distribuerer varmen til resten av rommet. Ved kjøledrift sendes luften opp i taket og fremover, før den synker ned og gir jevn og behagelig kjøling.

Veggmodell: 

Veggmodeller er konstruert for å monteres høyt oppe på veggen og gir rask og effektiv oppvarming med lavt lydnivå. Noen kan oppleve disse som litt mer sjenerende enn gulvmodellene, men med et moderne og stilig design går de fleste veggmodellene enkelt inn i omgivelsene, og går i ett med boligen øvrig.  Veggmodellene er effektive både til oppvarming og til nedkjøling.

Få hjelp til å velge riktig modell 

Bestiller du en gratis befaring fra dyktige fagfolk får du god veiledning og informasjon om hvilken type varmepumpe som passer deg og dine behov best.  Bestill dette for eksempel her.

varmepumpe-veggmodell.jpg
Montering-utedel.jpg

Luft-luft-varmepumpene bråker stadig mindre

Siden luft-luft-varmepumpene gjerne plasseres i oppholdsrom som stuen, og sprer varmen gjennom en vifte - avgir de litt lyd. Utviklingen er likevel at modellene avgir stadig mindre lyd i bruk, og produsentene er opptatt av å utvikle stadig mer støysvake varmepumper.

Det er heller ikke sånn at varmepumper bråker så mye mer enn andre støykilder vi omgir oss med, men noen av oss er sensitive for den typen langvarig viftestøy som en varmepumpe avgir. 

 

Velg en stillegående modell

Derfor bør du velge en stillegående modell om du er sensitiv for viftelyd. Varmepumpeprodusentene er pålagt å oppgi støynivå på sine modeller, og de må oppgi støynivået på både innedelen og utedelen.  Jo høyere decibel-nivå (dB), jo mer støy avgir pumpen.  Det er også viktig at du ser på maksimalt støynivå. 

Decibelskalaen er ikke linjær, men logaritmisk, og vi oppfatter heller ikke økning i stør linjært. Undersøkelser viser f.eks at mens en endring i lydnivå på 3 dB vil oppfattes som merkbar, vil 5-6 dB vil være tydelig og 10 dB oppleves som en dobling.

Produsentenes toppmodeller koster litt mer, men pleier å være de mest støysvake varmepumpene på markedet.

 

Sørg for smart plassering

Siden det vil være støy både fra utedelen og innedelen er det viktig at du tenker nøye gjennom hvor varmepumpen skal plasseres. Innedelen må både gi avgi varmen der den trengs, og samtidig være så lite sjenerende som mulig både når det gjelder støy og estetikk. 

Bor du i et tettbygd område må du være ekstra nøye når du å vurdere plassering av utedel og lydnivå. Utedelen må plasseres sånn at verken du eller naboer plages av sjenerende viftestøy om natten. Det er også viktig at utedelen festes på en måte som ikke gir vibrasjonsstøy. Pass derfor på for at den enten plasseres på et stativ på bakken eller på grunnmuren.

 

Du bør også sørge for å montere vibrasjonsdempere på stativet. En flink varmepumpemontør vil hjelpe deg med å finne den beste plasseringen av varmepumpen din.

Luft-til-luft-varmepumpen består av en eller flere deler som skal monteres innendørs, og en del som skal monteres på utendørs. Delene er knyttet sammen med kjølerør og en elektrisk kabel.

Riktig plassering av innedelen:

 • Varmen fra innedelen må spres fritt til andre rom. Tenk derfor gjennom hvor innedelen plasseres.

 • Plasser varmepumpen slik at dere ikke trenger å irritere dere over støy.

 • Du som bor i hus med flere plan, bør plassere innedelen på nederste plan nært en åpen trapp.

 • Gjerne installer flere innedeler.
   

Riktig plassering av utedelen: 

 • Fest delen på et stativ på bakken eller til grunnmuren – ikke til kledningen på huset.

 • Sørg for god drenering vekk fra huset. Det skilles nemlig ut en del vann ved avriming.

 • Sørg for at den er skjermet mot vær og vind, gjerne med et overbygg.

 • Plasser varmepumpen slik at støyen ikke forstyrrer deg og naboene.
   

Riktig bruk ved kjøling:

 • Varmepumpen kan reverseres om sommeren, for å brukes til å kjøle ned boligen. Fuktigheten i luften vil kondensere til vann i innedelen. Derfor er drenering viktig. 

 • Kjøling øker energibruken og reduserer gevinsten av varmepumpen. Derfor bør du ikke reversere varmepumpen oftere enn nødvendig.
   

Montering, demontering og vedlikehold:

 • Egenmontering av varmepumpe er forbudt, og utgjør en helse- og sikkerhetsrisiko.

 • De fleste små varmepumper bruker klimagassene HFK. Disse gassene skal vi ha minimalt utslipp fra. Norske forskrifter sier derfor at alt arbeid i kuldekretsene på varmepumpen skal utføres av sertifisert personell fra sertifiserte bedrifter.

 • Sertifiserte montører sikrer riktig håndtering av varmepumpen, og du unngår unødvendige utslipp av kuldemedium. 

 • I tillegg får du en varmepumpe som fungerer mer stabilt og gir optimal oppvarmingseffekt.

nyter kjølt luft fra varmepumpe.jpg
Funkisbolig med varmepumpehus.jpg

Hvordan velge riktig leverandør? 

Det å installere en varmepumpe krever spesialkompetanse.

Sertifisering
Selv de enklere luft-luft varmepumpene krever at installatøren er f-gass-sertifisert. Årsaken til dette er at installatørene blant annet må ha kjenskap til hvordan kjølemediene i varmepumpen skal behandles både av helse- men også miljømessige årsaker.

Det er ikke alle varmepumper som krever dette. I en del luft-vann og væske-vann varmepumper er kjølemediet i en lukket krets inne i anlegget og som installatøren ikke håndterer. Da er det ikke påbudt å være f-gass sertifisert, selv om det kan være en fordel. 

Skal du installere en slik varmepumpe er det ofte lurt å kontakte en bedrift som satser på vannbårne varmepumpesystemer. Bedriften bør være godkjent for ansvarsrett.


Erfaring
Det er en stor fordel med installatører som kjenner varmepumper og varmepumpeteknologi godt, og som er sertifisert for å installere flere typer varmepumper. Det er mye som skal fungere når en varmepumpe skal kobles sammen med boligen og familien som bor der, og alt skal fungere optimalt.  

Det gjøres jevnt over en del feil, og derfor skal du velge en bedrift som har mye erfaring med denne typen installasjoner. På energismart.no finner du Energispesialister, bedrifter som har spesialister seg på dette.

Kontrakt
Service, garantier og tilgang på eksperthjelp er også viktig for totaløkonomien.
Få bekreftet at forhandleren har nok reservedeler på lager slik at det er mulig å reparere anlegget umiddelbart om det skulle oppstå en feil en kald vinterdag.​


Renomé og referanser
Hvis du ikke ønsker å bruke en energispesialist kan du gjøre en del selv. Undersøk bedriftens renomé blant kunder og i bransjen. Hvilke produkter leverer de? Du kan undersøke hos om bedriften gjør en god jobb.

Økonomi
Inngå skriftlig kontrakt og ta med alle løfter fra forhandler. 

Norsk Varmepumpe forening har en mal til installasjonskontrakt:

Oppsummering

Fem gode grunner til å velge luft-til-luft-varmepumpe: 
 

 • Er lett å installere, og kan benyttes i de fleste boliger.

 • Har termostatstyring som gir reduserte strømkostnader. 

 • Koster relativt lite med tanke på hvor mye energi du sparer. 

 • Kan kjøres i revers, og dermed fungere som aircondition.

 • Sørger for jevn varme og filtrerer vekk støvpartikler.

enkel-i-bruk.jpg
varmepumpe montering av utedel.jpg

Hvordan fungerer en varmepumpe?

bottom of page