top of page

ENERGI OG MILJØ

VVS Guiden skriver om Energi og Miljø - Hva er energi og miljø? 

Kravene til inneklima, energieffektivitet og miljø skjerpes stadig, og tekniske anlegg i bygninger blir stadig mer integrerte. Derfor blir kompetanse om energieffektive varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i bygninger stadig mer viktig. 

Bærekraft er mer enn bare energi og miljø. Det handler om hvordan vi ønsker å bidra til samfunnet. Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. 
 
Bærekraftig utvikling skapes gjennom fokus på klima og miljø, økonomi og sosiale forhold, i solidaritet med dagens og framtidens generasjoner.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og redusere klimaendringene innen 2030. Målene skal vise vei for medlemsland, virksomheter og sivilsamfunnet slik at alle kan bidra til at målene nås.

Fremtidens bærekraftige rørlegger

gronne-rorleggere.jpg

Gjenbruk av spillvann og overvann blir en av nøkkeloppgavene til fremtidens rørleggere. Vi er ikke garantert utømmelige kilder med drikkevann i fremtiden.

Finnes det fortsatt noen som lar vannet renne inn i avløpet mens han eller hun børster tennene sine? I dag er vår bevissthet rundt denne svært etterspurte naturressursen altfor høy for slik oppførsel.

Kun tre prosent av vanner på jorden er drikkevann. For flere VVS leverandører er en bevisst, økonomisk bruk av energi og ressurser ikke bare en utfordring, men også en stor kilde til glede. Derfor investerer mange VVS produsenter nå mye i utviklingen av bærekraftige systemer. For eksempel har  GROHE EcoJoy™ -teknologi lenge vært en selvfølge i mange av GROHE sitt inventar og dusjer. Teknologien bidrar til å redusere vannforbruket med opptil 68 prosent - og lever virkelig opp til navnet sitt.

Selvfølgelig er det ikke bare på badet, men også på kjøkkenet at GROHE forvandler aktiv miljøbevissthet til komfort og bekvemmelighet som samvittigheten din kan leve med. Nå kan du nyte luksusen av kokende vann rett fra kranen uten å bekymre deg for miljøet. GROHE Red bruker mindre energi enn om du koker vannet på vanlig måte. Og med GROHE Blue har du alltid nedkjølt drikkevann med eller uten kullsyre, uten at vannet må transporteres i lastebiler til butikken og senere hjem til deg. For ikke å snakke om flaskene av plastikk.

Spar vann. Spar energi. Spar ressurser. Tenk så trist og leit det høres ut! Likevel viser de banebrytende teknologiske løsningene til eksempelvis GROHEs kolleksjoner at en praktisk ansvarsfølelse kan være noe positivt - ikke bare for miljøet, men også for deg selv.

Bærekraft kan kutte kostnader - både for deg som kunde og for bedriften

Rørentreprenørbedrifter som satser på bærekraft vil få et konkurransefortrinn. Det hevder daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg.  

I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra ResponsAnalyse sier at 75% foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter. I tillegg er det stadig større miljøkrav i offentlige anskaffelser, og skjerpede krav til inneklima, energieffektivitet og miljø i byggenæringen.

– Kunder vil ha mer bærekraft. Bedrifter som ikke tar bærekraft på alvor risikerer å bli akterutseilt, sier Ytreberg.

Miljøfyrtårn-lederen mener rørleggerbransjen har gode muligheter til å lykkes med det grønne skiftet.

– Det første man bør gjøre er å få orden i eget hus ved å drifte på en lønnsom og bærekraftig måte. I tillegg har bransjen et stort ansvar i å gi kundene miljøvennlige valg, ved å kunne tilby bærekraftige og energieffektive løsninger.

En konkret og effektiv måte å satse på bærekraft er å være miljøsertifisert. En sertifisering som Miljøfyrtårn er et kvalitetsstempel og et bevis på at virksomheten jobber helhetlig og systematisk med miljøtiltak.

– Jeg håper flere i bransjen ser nytten av å satse på bærekraft, og at det lønner seg å tenke nytt og være fremtidsrettet. Hvem vil vel ikke oppnå lavere kostnader og flere kunder, spør Ytreberg.

Det er fullt fokus på en grønnere verden, og nå er det viktig at vi alle gjør vårt for miljøet. Når det kommer til deg og ditt bad, er det flere grep du kan ta for å bidra til dette. Både stort og smått.

Tenker du miljø når du kjøper baderomsutstyr og innredning? Eller når du skal velge oppvarmingsløsning? Rørleggerkjeden Varme & Bad tatt for seg 7 valg som bidrar til å gjøre boligen din miljøvennlig – og som gir deg god, grønn samvittighet på kjøpet.

1.Velg vannbesparende utstyr

Å velge vannbesparende utstyr er et enkelt, men nyttig tiltak. Var du klar over at det finnes dusj- og servantbatterier med vannbegrensning? Eller at det er miljøvennlig med berøringsfrie kraner? Disse kranene, eller batteriene, doserer vann i passe porsjoner slik at du unngår unødig bruk av vann. På kjøkkenet bidrar dessuten berøringsfrie kraner til enklere matlaging også. 

Skal du ha ny dusj bør en sparedusj være med i vurderingen. Ikke bare sparer du på vannmengden, men du sparer strømutgifter også fordi varmtvannsbehovet reduseres med en slik dusj. Er du en av dem som er skeptisk til sparedusj, skal du vite at de har blitt bedre med årene! Og hvis du nå ble nysgjerrig på hva du kan spare i kroner og øre, kan du eventuelt sjekke ut denne strømsparingskalkulatoren.

2. Velg toalett med liten spylemengde

De fleste nye toaletter i dag har to knapper med forskjellig spylemengde, så dette valget er nesten tatt for deg allerede. Likevel er det greit å være klar over slik at du ikke i et ubevisst øyeblikk blir eier av et toalett med bare ett spylevolum.

3. Velg produkter med god kvalitet

Det finnes mye rimelig baderomsutstyr. Er du opptatt av miljø, bør du også være opptatt av å velge kvalitet i stedet for å kjøpe løsninger som kanskje må byttes ut etter kort tid. Det du kjøper bør tåle bruk etter behov og vare lenge.

4. Tenk på hvor du plasserer varmtvannsberederen

Hvis varmtvannsberederen står i kjelleren eller langt unna tappestedene, forsvinner noe av varmen underveis. Skal du planlegge ny bolig, er det lurt å plassere varmtvannsberederen i nærheten av rom med vann, og sentrere disse rommene i nærheten av hverandre. Da reduserer du både varmetap og materialbruk fordi det trengs kortere rørføringer. I eksisterende bolig bør du vurdere isolering av rør.

5. Velg vannbåren gulvvarme 

Dette valget må jo med når vi snakker om smarte miljøvalg. Et vannbårent anlegg trenger langt mindre strøm for å fungere, og når anlegget er nedbetalt, får du lavere oppvarmingskostnader. Og det er enkelt i bruk!  I dag får du apper og løsninger som gjør at du enkelt kan styre temperaturen i boligen fra mobil, nettbrett og pc selv om du ikke er hjemme.

6.Utnytt solenergien

Visste du at et vanlig villatak i Norge i løpet av et år kan ta imot 4-5 ganger mer solenergi enn det husholdningen årlig har bruk for?* Det er derfor god grunn til å vurdere å ta taket i bruk for å utnytte solenergien. Installerer du et solfangeranlegg får du også støtte fra Enova.

 

7. Vannsikre boligen din

Er dét et miljøtips?, tenker du kanskje. Ja, det er det faktisk. Hvis du har gjort det du kan for å redusere risikoen for vannskader i hjemmet ditt, som ved å installere lekkasjestoppere på vanntilkoblet utstyr, reduserer du samtidig mulig forbruk av materialer og innkjøp av nye produkter som følge av skader. I nye boliger er det for øvrig påbudt å installere lekkasjestoppere. 

Slik får du støtte til energitiltak

Enovatilskuddet er en støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig. Tiltaket må være startet, gjennomført og betalt av deg som privatperson.

Energirådgiver
En energirådgiver energimerker boligen din og lager en plan med energisparende tiltak tilpasset din bolig. Du har rett til støtte for energirådgivning og kan kombinere dette tiltaket med andre energitiltak i ordningen. 
 
Akkumulatortank 

En akkumulatortank gjør det mulig å samle opp og lagre varmt vann. Det er en varmtvannsbereder du bruker til oppvarming av boligen og ikke bare varmtvannet. Du kan få støtte til å etablere en akkumulatortank, og tiltaket kan kombineres med andre støtteberettigede energitiltak i ordningen.
 

Væske-vann-varmepumpe
En væske til vann-varmepumpe henter varme fra fjell, jord eller sjøvann og fungerer sammen med et vannbårent varmeanlegg. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere en væske til vann-varmepumpe med andre energitiltak.
 
Varmegjenvinning av gråvann
Varmegjenvinning av gråvann er varmt avløpsvann som du kan benytte varmen fra ved hjelp av en varmegjenvinner. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere varmegjenvinnig med andre energitiltak i ordningen. 
 
Ombygging til vannbåren varme
Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Du kan få støtte til tiltaket dersom du samtidig investerer i en fornybar varmekilde slik som sol- eller bergvarme. 

  
Biokjel
En biokjel bruker biobrensel (som pellets eller ved) til oppvarming og tappevann i et vannbårent varmeanlegg. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med andre energitiltak i ordningen. 
 
Bio-ovn med vannkappe
En bio-ovn med vannkappe bruker biobrensel (som pellets eller ved) til oppvarming og tappevann i et vannbårent varmeanlegg. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med andre energitiltak i ordningen.  

 

Solfanger
En solfanger utnytter solens energi til å varme opp vann (i motsetning til solceller, som lager elektrisitet). Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med andre energitiltak i ordningen. 
 
El-produksjon
El-produksjon er for deg som vil bruke fornybar energi, som for eksempel sol eller vind, til egen produksjon av elektrisitet, og som har en plusskundeavtale med et nettselskap. Du har rett til støtte for dette tiltaket, og kan kombinere det med andre energitiltak i ordningen. 
 
Ettermontering av balansert ventilasjon
Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som trekker ut brukt luft og leverer frisk, renset og oppvarmet luft. Du har rett til støtte for dette tiltaket.
 
Støtte til oppgradering av bolig
Du kan få støtte til vindu, isolasjon, tetting med mer, inkludert arbeidskostnader, dersom du samtidig gjør andre energitiltak. Maksimalt tilskuddsnivå er avhengig av hvor ambisiøse energitiltakene er. Les mer.
 
Les mer og søk støtte på tilskudd.enova.no.

 

Gratis råd

Enova har en gratis rådgivningstjeneste, Enova Svarer. De svarer på både konkrete og generelle spørsmål knyttet til energibruk og strømsparing. Enova Svarer har tre kontaktpunkt: telefon, nettprat og e-post, og er betjent hverdager fra kl 08.00 til 16.00. 
 
• Telefon: 800 49 003
• Nettprat: du kan også chatte med en av Enovas energirådgivere.
• E-post: svarer@enova.no

Over 150.000 boligeiere har energisjekket boligen sin på Energiportalen.
Tjenesten finner riktig energiløsning for din bolig. Skriv inn din adresse og få tilgang til en gratis objektiv energianalyse av din bolig. Du kan se effekten av forskjellige energitiltak og se besparelse i energibruk og energikostnad, samt forventet reduksjon av CO2- utslipp og energimerke.
Tjenesten er levert i samarbeid med din kommune (2021).

bottom of page