top of page

VVS

VVS Guiden skriver om VVS - Hva er VVS?

Varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk (VVS) er et fagområde innen ingeniør- og håndverksbransjen som omfatter oppvarming, kjøling og ventilering av bygninger (inneklima), samt tilførsel og avløp av forbruksvann og bortledning av overvann. VVS brukes også noen ganger i betydningen «vann, varme, sanitær».

En rørlegger er ekspert på rørtekniske installasjoner. De monterer ulike rørsystemer og komponenter for alle typer installasjoner. En rørlegger sin jobb kan innebære alt fra enkle boliginstallasjoner til automatiske brannslokkingsanlegg, vannbåren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for rørleggeren:

  • installere vann- og avløpsledninger

  • montere ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg

  • installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg

  • montere andre anlegg som for eksempel gass-, sprinkler-, trykkluft- og isvannsanlegg

  • utføre servicearbeid

  • kundekontakt og rådgivning

  • dokumentasjon 

 
De fleste rørleggerbedrifter spesialiserer seg innenfor ett eller flere felt. Noen satser på offentlige bygg som skoler og sykehus, mens andre er best på rehabilitering av bad.

Rørleggerfaget er underlagt strenge lover og forskrifter, og det stilles derfor høye krav til rørleggerens faglige kunnskaper.

bottom of page