top of page

Hva slags varmepumpe skal man velge?

Oppdatert: 9. nov. 2021

Varmepumper finnes i forskjellige varianter, felles for alle er at de bruker fornybar energi. Miljøvennlig og behagelig varme, samt lavere strømregning.

Ta vare på miljøet - velg fornybare varmekilder

Det er mange fordeler med varmepumper: 1. Varmepumper gir lavere strømregning Varmepumper utnytter energien fra solen som er lagret i luft, vann, jord eller fjell. Med en varmepumpe kan du spare 30-80% energi, avhengig av ulike faktorer som klima, størrelse på boligen, isolasjonsegenskaper og størrelse på energiforbruket. Med fjernstyring kan du senke temperaturen når du er bortreist og komme hjem til behagelig innetemperatur.

2. Varmepumper er miljøvennlige Varmepumper utnytter energien svært effektivt. Det er ingen utslipp, og det trengs ikke transport og oppbevaring av brensel. Elektrisitet frigjøres til andre formål, for eksempel til elbiler.

3. Varmepumper gir enkel og effektiv oppvarming Det trengs minimalt vedlikehold, varmepumpen sørger for jevn og behagelig innetemperatur. De beste varmepumpene som er beregnet for nordiske forhold virker selv om utetemperaturen kommer helt ned i -30 grader.

4. Varmepumper gir godt inneklima Fjerning av støv og pollen bedrer inneklima, og varmepumper anbefales av Norges Astma- og Allergiforbund.

5. Varmepumper kan også brukes til kjøling På varme sommerdager er det deilig å kunne bruke varmepumpen til kjøling. Dette krever lite energi, ettersom temperaturforskjellen er så liten. Skal du f.eks endre temperaturen fra +30 til +20 er det 10 grader forskjell - til sammenligning om du skal endre fra -10 til +20 om vinteren, så er det 30 grader forskjell... Har du bergvarmepumpe med energibrønn er det nesten gratis, ettersom temperaturen i brønnen i seg selv er lav nok til å kjøle ned boligen. Velg riktig varmepumpe Det finnes ulike typer av varmepumper, her følger mer informasjon for å hjelpe deg å velge riktig. 1. Luft-luft varmepumpe Denne varmepumpen henter energi fra uteluften til oppvarming av inneluften. Kostnaden til oppvarming kan senkes med opptil 40%. Den finnes som vegg eller gulvmodell, og fungerer til oppvarming, kjøling og rensing av luften. De fleste luft-luft varmepumper som er tilpasset nordiske forhold kan hente energi fra uteluften ned til -25 grader, men effekten blir gradvis dårligere ettersom utetemperaturen synker. Jo lengre fyringssesong, jo mer gunstig er luft-luft varmepumpen. Varmen spres ved hjelp av en vifte, og mest effektivt om du har åpen planløsning.


Hvor mye av boligen som dekkes avhenger av størrelse, isolasjonsegenskaper og etasjer/avstengte rom. Som oftest er det bruk for vedfyring eller elektrisk oppvarming i tillegg til denne varmepumpen. 2. Luft-til-vann varmepumpe Denne varmepumpen henter også energi fra uteluften, til oppvarming av både tappevann, vannbåren gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer. Du kan spare opp til 70 % energi til oppvarming. Den vil dekke energibehovet store deler av året, men på de kaldeste vinterdagene trengs det ekstra varme. Felles for varmepumper som henter energien fra uteluften er at de leverer mindre varme jo kaldere det er ute. 3. Tappevannsvarmepumpe Denne varmepumpen henter energi fra uteluften til oppvarming av tappevann, men kun tappevann. Den egner seg for boliger som ikke har vannbåren gulvvarme, men vil ha energieffektiv oppvarming av tappevann. Både gamle og nye boliger har stort behov for oppvarming av tappevann, og dette er en rimelig og enkel løsning. 3. Bergvarme- og jordvarmepumpe (væske-til-vann varmepumpe) Disse varmepumpene henter solenergi lagret i jorden. Bergvarme hentes fra en energibrønn, jordvarme hentes fra plastslanger som er gravd ned i jorden. Energien brukes til å varme opp tappevann, vannbåren gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer. Over 10 meter under grunnen er temperaturen stabil nesten hele året, til sammenligning med varierende uteluft som er energikilde til andre typer varmepumper. Her er det mulighet for å spare hele 60-80% av boligens energiforbruk. Investeringen er stor, men levetiden er også lengre. 4. Avtrekksvarmepumpe Disse varmepumpene gjenbruker energi fra brukt luft. Denne luften har jevn og høy temperatur hele året, og gir dermed mulighet for høy energisparing. Den gjenbrukte energien brukes til å varme opp inneluften og tappevann. Vi skiller mellom avtrekksvarmepumpe og ventilasjonsvarmepumpe i boliger med mekanisk avtrekksventilasjon eller balansert ventilasjon. 5. Varmepumpe i kombinasjon med solenergi Varmepumper kan kombineres med både solceller som produserer strøm, og solfangere som produserer varme. Av disse er det solfangere som er mest effektive. Mens solceller har 15-20% virkningsgrad, har solfangere hele 50-70% virkningsgrad. Når solfangerne leverer nok varme står varmepumpen stille og levetiden forlenges. Ellers kan solfangere supplere energikilden og dermed effektivisere varmepumpen. Monteringskostnadene er høye, men den gode nyheten er at de er på vei ned!

Økonomisk støtte til energitiltak En rekke energitiltak gir deg rett til økonomisk støtte fra Enova. Se alle energitiltak som gir rett til støtte

Comments


bottom of page