top of page

Gode tips for å spare vann i 2022

Mer enn noen gang er det viktig å være oppmerksom på vannforbruket. På grunn av klimaendringer er vannmangel et voksende problem i flere deler av verden. Det trengs flere og mer effektive tiltak for å opprettholde vannforsyningen.


Å bruke vann koster energi og ved å bruke mindre vann reduserer vi derfor energiforbruket og dermed også vårt CO2-utslipp. Dette er i tillegg godt for lommeboka. Visste du at det er enkelt å spare flere titusner av liter vann hver dag? Vi har samlet noen praktiske tips som kan hjelpe deg med å spare vann flere steder i boligen.


Mye kan også spares ved baderomskranen. Du bruker denne kranen hver dag til å pusse tenner og vaske hender. Det er viktig å spørre seg selv om man virkelig trenger å ha så varmt vann innimellom. Å bruke varmt vann krever mye energi. En liter oppvarmet vann er 60% dyrere enn en liter kaldt vann.

Kilde: Bolius


Hvis du ikke har en vannbesparende dusj, bruker du omtrent 10-12 liter vann i minuttet, som fort kan bli over 100 liter vann på ent enkelt 10 minutters dusj. Du kan altså spare mange liter vann ved å halvere tiden du bruker i dusjen. Et tips er å sette på to sanger imens du dusjer, og når disse låtene er ferdig, så slutter du å dusje.I tillegg kan du også spare mye vann ved å skru av vannet imens du såper deg inn. Hvis du for eksempel bruker 30-60 sekunder på å såpe deg inn, kan du spare opptil 3000 liter vann i året.


Mange mennesker legger grønnsaker i en kjele som er altfor stor. Som et resultat blir det brukt omtrent en liter vann per gryte, noe som ofte helles ut etter tilberedning. Og det samme gjelder for rengjøring, der store bøtter fylles unødvendig.


Visste du at det kreves 7 liter vann for å produsere en liter flaskevann? Og for ikke å nevne CO2-utslipp. Hvis du velger vann fra springen gjør du det beste valget for miljøet.


Det tar vanligvis litt tid å varme opp vannet i kjøkkenkranen. De fleste av oss lar ofte vannet renne lenge før det blir varmt nok. I stedet kan du gjenbruke vann. For eksempel kan du først fylle vann i en kanne for å vanne blomster, deretter kan du helle vannet som er igjen i en kjele, og dette kan du bruke til å koke ris eller poteter.


Små justeringer som disse sparer deg et par liter om dagen, noe som raskt kan stige til 800 liter i året! Også (ekstremt) kaldt vann er interessant å gjenbruke: legg isbiter i jorden til planter, i stedet for å skylle dem ned i vasken. Hver minste ting hjelper.


Verdens vanndag er 22. mars hver år

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv og øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Dagen er en mulighet til å lære mer om problemstillinger knyttet til rent vann, og til å mane frem handling for å skape en bedre verden.

Verdens vanndag 22 mars

Det å ha tilgang til rent drikkevann definerer FN i bærekraftsmålene som at vannkilden skal være tilgjengelig der man bor, når man trenger den, og uten forurensning. I tillegg skal kilden være trygg. 2,2 milliarder mennesker i verden har ikke denne umiddelbare tilgangen til trygge drikkevannskilder.


Det betyr at 2,2 mennesker må bort fra hjemmene sine, og bruke mye tid og ressurser på å få tak i vann. Av disse er det 785 millioner som bruker mer enn 30 minutter på å hente vann hver gang, eller de bruker utrygge kilder med urent vann. (Kilde SDG report)

"Trygge kilder" inkluderer her vann i rør, brønner, offentlige kraner eller rør, borevann eller beskyttede naturlige kilder eller regnvann. (Kilder: WHO)


Tilgang til trygge drikkevannskilder har store konsekvenser for helse, utdanning og livskvalitet. I 8 av 10 husholdninger uten vanntilgang er jenter og kvinner ansvarlig for å hente vann til familien og denne rollen kan gå utover deres skolegang (Kilde: WHO og Unicef). For å sikre bærekraftig utvikling og en bedre verden er det helt nødvendig at alle mennesker får rent, trygt vann.


Verdensbefolkningen vokser og det betyr at etterspørselen etter vann øker. Vann er den mest dyrebare ressursen vi har, og for at alle skal ha tilgang må vi bruke vann mer ansvarlig. Det er viktig å balansere vannbehovet og sikre at de fattigste også har tilgang. Noen løsninger for å spare vann og ta vare på naturresurser er å ta i bruk klimasmarte jordbruks-teknikker og øke sikker gjenbruk av avløpsvann.


Noen steder har marginaliserte grupper større utfordringer med å få tak i rent vann – kvinner, barn, flyktninger, urbefolkning og mennesker med nedsatte funksjonsevner kan ha mer begrenset tilgang til vann enn andre mennesker. Andre steder kan sosial status, etnisitet, alder eller legning gjøre det vanskeligere å få tak i sikkert drikkevann.


Bakgrunn for verdens vanndag

Verdens vanndag ble opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. FNs generalforsamling vedtok at 22. mars 1993 skulle være Verdens vanndag, og at dagen skulle markeres årlig fra da av. Hvert år setter UN Water, enheten som koordinerer FNs arbeid med vann og sanitær, et nytt tema for vanndagen.


Opmerkingen


bottom of page