top of page

Velg riktig avfukter for ditt behov

Bedre Inneklima har skrevet en god artikkel, og oversikt, om hva slags avfukter man bør ha og trenger. Dette i forhold til areal.


Bedre Inneklima har sett på noen av de populære luftavfuktere på markedet, for å se hvilken størrelse de anbefaler til forskjellig areal. Tallene spriker veldig.


Ved å klikke på tabellen nedenfor, så ser du hva produsentene oppgir. Dette viser størrelsen (hvor mange liter avfukting pr døgn) og arealet dette skal passe til (m2). Deretter har de regnet ut hvor mange liter produsentene mener skal til for hver kvadratmeter bolig. Selv innen en og samme produsent spriker det veldig, og man kan forstå at det ikke er lett å komme med et fasitsvar her.


Oversikt over avfuktere

Hva sier standarden?

Det finnes standarder og retningslinjer for så mye, men i dette fagfeltet er det ikke noen fasit. Det er ingen formel som sier at størrelse X passer til areal Y. Det er ikke engang en standard for å bli enige om hvordan man måler tørkekapasiteten til en avfukter! De fleste måler ved 30 °C og 80% RH, men ikke alle forholder seg til dette. Noen “jukser” og måler ved 35 grader..
Hva er den riktige luftfuktigheten?


Mange lurer på hva som er riktig luftfuktighet innendørs. Det korte svaret er 50% relativ luftfuktighet. Det lange svaret finner du i denne artikkelen.


Hva er avfukting?

Selv om dette kan synes som å gå tilbake til det grunnleggende, er det å velge riktig system avhengig av en forståelse av de viktigste vitenskapelige prinsippene som styrer hvordan fuktighet fjernes fra luften. Relativ fuktighet (RH) er selve kjernen i dette. Dette er en enhet (representert som en prosentandel) som forteller oss hvor mye vanndamp luften inneholder i forhold til mengden vanndamp luften kan holde ved sin gjeldende temperatur. Det er grunnen til at temperaturen er en så avgjørende faktor for effektiviteten til en avfukter og kostnadseffektiviteten til den valgte løsningen.
Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page