top of page

Hvilken varmepumpe skal man velge?

Oppdatert: 7. nov. 2021

Varmepumper henter energi fra luft, jord eller fjell og transporterer dette til et vannbårent varmesystem. Det vannbårne varmesystemet varmer opp bygget ved hjelp av gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer.


Hva som er best for hver enkelt, avhenger av hvilke forhold som gjelder for din husholdning.

IGURU er den nye varmepumpen fra Mitsubishi Electric. Høy varmekapasitet i en kompakt innpakning.

IGURU er den nye varmepumpen fra Mitsubishi Electric. Høy varmekapasitet i en kompakt innpakning.


Luft-luft varmepumpe For hus med elektrisk oppvarming er en luft-luft varmepumpe en enkel og rimelig investering. Du får redusert fyringsutgiftene, men teknologien får best effekt i hus med åpne flater slik at varmen kan fordele seg over større områder.

Luft–vann varmepumpe En luft–vann varmepumpe er en kostnadseffektiv installasjon. Den er svært enkel å installere, og man trenger ikke borehull, eller installasjoner i sjø– eller jord. En luft–vann varmepumpe tar ut energi fra uteluften, og installeres direkte på ytterveggen på huset eller garasjen. Luft–vann varmepumpen kobles sammen med en fyrkjele/innedel som fungerer som spisslast i ekstra kalde perioder.


Har du en gammel oljekjele så er det på tide å oppgradere anlegget. Kjelen kan enkelt kobles sammen med en varmepumpe. På denne måten fyrer du huset med miljøvennlig energi, mens oljekjelen kun tar seg av spisslasten. De nyeste luft-vann varmepumpene er svært effektive og kan kutte fyringsutgiftene med opptil 80%. Væske–vann varmepumpe En væske–vann varmepumpe, også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe, er den typen varmepumpe som gir best besparelse. Disse bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Det finnes flere ulike modeller, og det er store muligheter til å bygge et anlegg tilpasset ditt behov. Derfor kan du få med og uten varmtvannsberedning, med og uten styring og i ulike høyder. Væske-vann varmepumper kommer også med inverterstyring. Dette betyr at det er en trinnvis regulering av varmepumpen. Der hvor vanlige varmepumper kommer i en bestemt effekt, regulerer den inverterstyrte varmepumpen seg innenfor en viss kapasitet, tilpasset varme- og varmtvannsbehovet til boligen akkurat den dagen. Dette gir svært god utnyttelse av varmepumpeteknologien. En væske-vann varmepumpe kan kombineres med solfangere, en dobbeltmantlet bereder eller kobles i kaskade med flere varmepumper for boliger og næringseiendommer med større behov. De nyeste væske-vann varmepumpene kan kutte fyringsutgiftene med opptil 85%.


留言


bottom of page