top of page

Ny boligsalgslov fra nyttår: – Dette er endringene du må vite om

Den nye avhendingsloven, som regulerer kjøp og salg av fast eiendom, trer i kraft 1. januar 2022. Intensjonen er å skape en tryggere bolighandel.


De to viktigste endringene er: 1. Ikke lenger lov å selge en bolig «som den er», eller «as is». 2. Det skal mye mindre til for at kjøper kan kalle noe en mangel. Den nye grensen er kun 10.000 kroner.

(Grensen per i dag er mye høyere, på omtrent 5 % av kjøpesum. Det tilsvarer for eksempel omtrent 250.000 kroner for en bolig til 5 millioner)

Ny boligsalgslov fra nyttår

Podkast:


Selgere skal dokumentere boligen bedre, mens kjøperne må sette seg mye nøyere inn i boligens dokumentasjon.


– Kravet for at kjøper kan kalle noe en mangel blir mye lavere. Før måtte kostnaden for mangler tilsvare rundt fem prosent av kjøpesummen.


Nå er summen 10.000 kroner – til sammen for alle mangler, sier Eirik Vigeland, markeds- og kommunikasjonssjef i Boligmappa.Boligmappa.no er et resultat av et felles bransjeløft for å forbedre boligeieres tilgang til viktig bolig dokumentasjon. Boligmappa.no er det eneste «servicehefte for bolig» som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere. Dokumentasjon publisert direkte fra en kvalifisert håndverker, gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi. Boligmappa skal brukes av både bedrifter og privatpersoner.


Boligmappa.no følger boligen over tid og er tilgjengelig for dem som står registrert som eier. Det sikrer vi ved bruk av BankID. Hvis du flytter, vil den nye eieren overta Boligmappa fra den boligen du flytter i fra, mens du overtar Boligmappa til den boligen du flytter til.


Overføringen skjer automatisk gjennom synkronisering med Tinglysingsregisteret.

På denne måten har du og fremtidige eiere viktig dokumentasjon om boligen lett tilgjengelig – en stor fordel i dag og den dagen du skal selge. For har du full kontroll over servicehistorikken til boligen din, gir du en trygghet til boligkjøperen.

Det øker dine sjanser for en bedre pris.Slik fungerer Boligmappa


Vanskeligere å kjøpe (eller selge) katta i sekken

Til sammen gir dette selger sterke insentiver til å dokumentere og informere om boligen så godt hun kan. Kjøper på sin side får mer og bedre informasjon, og dermed et bedre beslutningsgrunnlag.


– Dette er godt nytt for alle parter. Intensjonen med den nye loven er å senke konfliktnivået og skape en tryggere bolighandel. Med mer og bedre dokumentasjon fra håndverkerne som har jobbet i boligen blir det vanskeligere å kjøpe katta i sekken, sier Vigeland.


Ny tilstandsrapport med dokumentasjon fra håndverkere

Det er vanskelig for selger å vite alt om egen bolig. Nye og grundigere tilstandsrapporter skal derfor hjelpe selger med å få opplyst mest mulig om boligen. Dette kommer frem i en egen forskrift til den nye avhendingsloven.

Takstmann, som fremover skal hete bygningssakkyndig, får en viktig rolle i å avdekke boligens faktiske tekniske tilstand. Det skal blant annet settes en tilstandsgrad for de enkelte boligdelene, slik som for eksempel badet. Om boligdelen har mangler eller er skadet, skal det angis en estimert sum for hva det vil koste å utbedre skaden eller mangelen. Det er også en egen paragraf om dokumentasjon fra håndverkere som har jobbet i boligen:


Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.

– Dette betyr at dokumentasjonen fra rørleggere, elektrikere og andre vil benyttes direkte i boligsalget. Håndverkeren vil med andre ord følge med på flyttelasset, sier Vigeland.


Godt tiltak mot svart arbeid

Loven gir selger sterke insentiver til å dokumentere boligen sin. Det vil trolig igjen øke etterspørselen etter seriøse håndverkere.- Det er tross alt de seriøse håndverkerne som dokumenterer. I Boligmappa settes krav til fagkompetanse, økonomi og selskapsform. Vi håper dette kan bidra til at flere velger hvitt, slik at vi får en tryggere bolighandel og mer seriøst arbeidsliv, sier Vigeland.
Mange bruker Boligmappa

Boligmappa er boligens servicehefte. Men Boligmappa dekker også hytter, leiligheter, næringsbygg, skoler og svømmehaller. Selv Slottet har egen boligmappe!

Boligmappa brukes både av de som eier og drifter eiendom, og av de som leverer tjenester og arbeid til en eiendom. I dag gjelder dette primært håndverkere, slik som elektrikere, rørleggere og byggmestere.


Over 4500 håndverksbedrifter bruker Boligmappa i dag til å dokumentere arbeidet sitt!

Stadig flere eiendomsmeglere, utbyggere, takstmenn, el-tilsyn, kommuner og andre faggrupper bruker nå Boligmappa som en del av hverdagen.


Planlegger du kjøp eller salg av en bolig?

Viktig endringer i lov om kjøp og salg av fast eiendom kommer 1. jan. 2022.

Les mer hos Boligmappa.no
Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page