top of page

Ventilasjon på baderommet er viktig

Fungerende ventilasjon på badet er svært viktig, både for deg og boligen. På badet genererer store mengder med fukt. Det er derfor viktig at fukten ventileres ut av boligen, slik at den ikke gir deg helseplager eller at skader på huset oppstår.


Hensikten med god ventilasjon er at huset skal tilføres ren, filtrert og frisk luft i soverom, stue og oppholdsrom. I våtrom som bad, toalett eller vaskerom skal luften suges ut av huset. Det finnes ulike måter å ventilere på, og før du går videre for å finne riktig løsning for ditt bad anbefaler vi at du finner ut hvilken ventilasjonstype du har i boligen din.

Ventilasjon på baderommet er viktig
Ventilasjon på baderommet er viktig

Hvordan skal jeg ventilere bad mitt?

Uansett hvilken ventilasjonstype du har, er det viktig at luften får sirkulert (gjennomstrømning) i boligen, selv om dørene er lukket. Dette kan man blant annet løse med terskelfrie dører eller gulvlister. Avtrekksviften skal helst plasseres så nær dusj/badekar som mulig, samt høyt i tak. I tillegg skal den helst være langt bort ifra døren til badet. Dette for at den farlige fukten raskt blir fanget opp i fuktkilden og dermed vil våtrommet ventileres optimalt.Dersom du velger å ventilere baderommet med en baderomsvifte, anbefaler Flexit at du velger en vifte med fuktføler, gjerne i kombinasjon med kontinuerlig drift. Med kontinuerlig drift får du grunnventilasjonen og fuktføleren øker farten på viften slik at den skadelige fukten ventileres raskt og effektivt ut.

 

Hva er naturlig, mekanisk og balansert ventilasjon?


Naturlig ventilasjon

Naturlig ventilasjon er den eldste formen av ventilasjon og er vanlig i boliger som er bygget før 1970 – tallet.


Det grunnleggende prinsippet i naturlig ventilasjon er at det tilføres tørr, frisk uteluft til fuktige rom som kjøkken, vaskerom og bad.


Naturlig ventilasjon
Naturlig ventilasjon

Luften bør ikke direkte inn i våtrommene, men heller trekkes gjennom vegg- eller vindusventiler i oppholdsrommene slik at luften varmes opp.


I rommene med fukt trekkes luften ut gjennom loddrette isolerte rør til takhatter, som bør plasseres tett mot mønet. En god regel er å la alle dører i huset stå på gløtt hvis det er mulig.


I eldre boliger kom luften gjerne inn gjennom utettheter i vegg og vinduer. Generelt sett fungerer naturlig ventilasjon dårlig og er avhengig av temperaturforskjellene inne og ute. Jo kaldere det er ute, jo større trekk blir det, noe som gir for mye ventilasjon den kalde årstiden og for lite ventilasjon i den varme årstiden.

Oppussing kan også påvirke negativt for eldre boliger med naturlig ventilasjon. Et eksempel er ved utskifting av varmekilde fra olje/vedovn til mer energieffektive systemer, som for eksempel ulike typer varmepumper. Når den gamle olje- eller vedovnen ikke lenger varmer opp skorsteinen, reduseres trekket i pipa, og dermed også ventilasjonen. Nye og tettere vinduer samt tilleggsisolering er også faktorer som påvirker den naturlige ventilasjonen og inneklimaet. Disse tiltakene er selvsagt bra, da de gir mer energieffektiv bolig, men ventilasjon bør sees over.

 

Mekanisk ventilasjon

Er naturlig ventilasjonen utilstrekkelig kan du montere mekanisk ventilasjon gjennom mekaniske vifter. Spesielt på baderom er dette vanlig, hvor elektriske vifter kobles til lysbryteren slik at de slås på samtidig som lyset.

Mekanisk ventilasjon
Mekanisk ventilasjon

Viftene kan også være fukts- eller tidsstyrte. I prinsippet transporterer slike vifter vekk den luftmengden som kreves for å skape et tørt og godt inneklima. Det blir stadig færre slike vifter, spesielt på grunn av støyen siden viftemotoren sitter i selve rommet.


Sentralavtrekksanlegg ble vanlig i nye boliger på 70-tallet. En typisk installasjon er en avtrekksvifte på loftet eller i et skap over kjøkkenviften, med utblåsing av luften (avkast) via takhatt.


Fra avtrekksviften går det kanaler til kjøkkenvifte og våtrom, og den fuktige, forurensede og brukte luften ventileres ut. Frisk luft dras inn gjennom friskluftventiler i vegg eller spalteventiler i vindu. Dette er et fungere ventilasjonssystem, men resulterer i energitap, ettersom det ikke har noen form av varmegjenvinning.


Noe som er vanlig i eldre hus med mekanisk avtrekksventilasjon, er at det ikke finnes friskluftventiler i soverom, stue eller oppholdsrom, eller at ventilene er stengt.

Selv om den sentrale avtrekksviften ofte har tilstrekkelig kapasitet, vil huset fortsatt føles innestengt og det kan være fuktig lenge i baderommet etter en dusj. Det er derfor viktig at ventilene i disse rommene alltid er åpne eller at det installeres ventiler, dersom det mangler.

 

Balansert ventilasjon

I Norge er det et krav om balansert ventilasjon i alle nye boliger. Men det er også mange som oppgrader til balansert ventilasjon i eldre boliger for å sikre et godt inneklima og spare penger på oppvarming. Det er viktig å tenke på løsninger og pris.


Balansert ventilasjon
Balansert ventilasjon

Man kan montere balansert ventilasjon med varmegjenvinning, varmepumpe eller med kjøling.


Balansert ventilasjon har to hovedfunksjoner. Det trekker brukt og forurenset luft ut av boligen (avtrekk) og tilfører ren, filtrert og temperert luft inn i boligen (tilluft). Dette gjøres via to separate kanalsystemer, et for å fjerne luft og et for å tilføre luft. Avtrekkskanalene fjerner luft fra bad, kjøkken, toalett, vaskerom og andre våtrom.


Tilluftskanalene tilfører ren og frisk luft til oppholdsrom som stue, soverom og kontor.

Ventilasjonen kan tilpasses etter behov ved å koble til ulike sensorer som for eksempel fukt-, bevegelse- og CO2-sensorer.


Fordelen med balansert ventilasjon:

Energibesparende: Balansert ventilasjon gjenvinner normalt over 80 prosent av varmen i ventilasjonsluften.

Forbedrer luft: Balansert ventilasjon fjerner forurenset og fuktig inneluft, og tilfører ren, filtrert og ikke minst temperert tilluft.

Komfort: Balansert ventilasjon gir høy komfort. Det er også stillegående og gir trekkfri ventilasjon.

Forskrifter: Byggeforskriftene stiller krav til at det skal være et godt innemiljø i boliger, og balansert ventilasjon tilfredsstiller både innemiljø- og energikravene.

Optimal drift: Balansert ventilasjon er utviklet for nordiske forhold, og fungerer derfor godt også i den kalde årstiden.

Sparer miljøet: Med balansert ventilasjon med varmegjenvinning gjenbrukes varmen i inneluften. Slik reduseres behovet for nyproduksjon av energi, og du tar vare på miljøet.


 

Du får inntil 10.000 kroner i støtte når du installerer balansert ventilasjon i huset ditt. Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert et balansert ventilasjonssystem i din egen helårsbolig eller fritidsbolig. Boligen må være i Norge med godkjent byggemelding før 1. juli 2010.


Du får ikke støtte for å installere anlegget i et nybygg. Du får heller ikke støtte når du bytter et gammel balansert ventilasjonsanlegg med et nytt. Ventilasjonsanlegget må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. Les mer hos Enova.Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page